PRACA DLA LEKARZY W NIEMCZECH

Praca

Zapraszamy Państwa do skorzystania z naszej wiedzy, doświadczenia i sieci kontaktów w zakresie wyszukiwania posad lekarskich w Niemczech.

Doświadczenie

Dzięki naszemu doświadczeniu i sieci kontaktów 95% naszych kandydatów już po pierwszej rozmowie kwalifikacyjnej otrzymuje ofertę posady. W każdym miesiącu dzięki naszym usługom kilku polskich lekarzy podejmuje pracę na terenie Niemiec.

Pomoc

Pomagamy zgromadzić dokumenty wymagane przez niemiecki PWZ. Ułatwiamy komunikację z regionalnymi izbami lekarskimi. Jedyny dodatkowy wymóg stawiany kandydatom to opanowanie języka niemieckiego na poziomie nie niższym niż B2.

Approbation

to niemiecki odpowiednik polskiego prawa wykonywanie zawodu lekarza.
By je uzyskać, trzeba spełnić wymogi opisane na stronie izby lekarskiej landu, w którym chcemy podjąć pracę. Generalnie, należy wypełnić kwestionariusz wnioskowy oraz dołączyć (w formie tłumaczeń przysięgłych) następujące dokumenty:
  • Życiorys ujęty w tabelę
  • Wydane przez pracodawcę zaświadczenie o planowanym zatrudnieniu  (Einstellungzusage)
  • Dyplom ukończenia studiów lekarskich
  • Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia. Badanie wykonać należy u niemieckiego lekarza, bądź w niemieckiej placówce medycznej.
  • Polskie zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu
  • Certyfikat znajomości języka niemieckiego: poziom nie niższy niż B2 (preferowane certyfikaty wystawiane przez Goethe Institut).
  • Zaświadczenie o niekaralności (Polizeiliches Führungszeugnis)

Znajomość języka

Podjęcie pracy na terenie Niemiec będzie możliwe, gdy opanują Państwo język co najmniej na poziomie B2. Znajomość języka należy potwierdzić certyfikatem – będzie on konieczny do uzyskania Approbation, niemieckiego upoważnienia do wykonywania zawodu. Szykując się do wyjazdu, warto więc z góry zadbać o odpowiedni dokument.

Certyfikaty

Najpowszechniej honorowane są certyfikaty wydawane przez Instytut Goethego, jednak oferta instytutów językowych jest szeroka. W Polsce istnieje kilka różnych centrów egzaminacyjnych. Można także skorzystać z możliwości nauki w niemieckich placówkach Instytutu Goethego, gdzie prowadzone są kursy zakończone egzaminem.

Zalety współpracy z nami

Lekarzy, którzy chcieliby w Niemczech rozpocząć pracę zapraszamy do zapoznania się z informacjami na naszej stronie i wyplenienie formularza.
Pomagamy przejść cały proces administracyjny, począwszy od weryfikacji poziomu znajomości języka, przez etap rozmowy kwalifikacyjnej po pomoc w przygotowaniu i złożeniu dokumentów wymaganych do uzyskania prawa wykonywania zawodu
w Niemczech (Approbation).

Nasza misja i pomoc

Życiorys

Pomagamy przygotować profesjonalny życiorys zawodowy w języku niemieckim.

Oferty

Dostarczamy oferty do współpracujących placówek służby zdrowia; wyszukujemy indywidualnie dobrane oferty pracy dla lekarzy.

Kwalifikacje

Pomagamy przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej w niemieckich szpitalu i oferujemy wsparcie podczas niej.

Umowy

Pokrywamy koszty kursu języka niemieckiego, egzaminu B2 i wyjazdu po podpisaniu umowy.

Approbation

Oferujemy bezpłatne doradztwo w zakresie przygotowania niezbędnych dokumentów w tym także tych wymaganych do uzyskania Approbation, niemieckiego upoważnienia do wykonywania zawodu lekarza

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego. Chętnie udzielimy Państwu wszelkich informacji.

Nasze wsparcie i doradztwo są bezpłatne.

Zapraszamy na indywidualne spotkania organizowane we Wrocławiu, Warszawie, Berlnie, Kolonii lub Chemniz. Udzielimy wszelkich niezbędnych informacji o naszych usługach i przedstawimy konkretne oferty pracy. Jesteśmy również do Państwa dyspozycji w ramach obsługi telefonicznej.
Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest dostarczenie kandydatowi i pracodawcy okazji do uzyskania informacji umożliwiających podjęcie optymalnej decyzji o zatrudnieniu. Będą również mieć Państwo możliwość obejrzenia przyszłego miejsca pracy, poznania współpracowników i zapoznania się z otoczeniem placówki.
By ułatwić Państwu przygotowania, udzielamy informacji o potencjalnym pracodawcy, jego oczekiwaniach oraz spodziewanym przebiegu samej rozmowy.
W imieniu kandydatów ustalamy dogodne terminy spotkań. Naszym klientom zapewniamy transport, a w razie potrzeby także nocleg. By zagwarantować jak najlepsze warunki zatrudnienia, towarzyszymy naszym klientom podczas rozmów kwalifikacyjnych.