Pielęgniarki

Wiadomość została wysłana!

Od przeszło dziesięciu lat działamy w sektorze rekrutacji i rozwoju kadr, a od ponad pięciu zapewniamy polskim lekarzom posady w niemieckich szpitalach.
Niezdecydowanym pomagamy przy wyborze miejsca pracy. Długoletnie relacje z niemieckimi placówkami służby zdrowia pozwalają nam oferować korzystniejsze warunki, działać szybciej oraz minimalizować koszty ponoszone przez naszych klientów.
Od pierwszego dnia współpracy, pilotujemy naszych klientów, prowadząc ich „za rękę”. Pierwszym krokiem jest weryfikacja umiejętności językowych. W dalszej kolejności przechodzimy do korekty dokumentów aplikacyjnych i zapraszamy na wspólny wyjazd obejmujący rozmowę rekrutacyjną, uzgodnienie warunków oraz w procedurze uzyskania Approbation. Towarzyszymy naszym klientom aż do podjęcia docelowej pracy w Niemczech.

Rejestracja dla pielęgniarek


  PanPani
  KWALIFIKACJE
  KRYTERIA ZATRUDNIENIA
  INNE
  [recaptcha size:compact]

  Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

  Administratorem danych osobowych zbieranych w procesie rekrutacyjnym jest firma Bryzek.pl z siedzibą przy ul. Dzielnej 64 lok 77 w Warszawie.
  Z firmą  można się skontaktować poprzez adres e-mail: kontakt@lekarzwnieczech.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej. W firmie Bryzek.pl został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: kontakt@lekarzwnieczech.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

  Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji, o którym mowa w ogłoszeniu oraz na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona w przesłanym do Bryzek.pl zgłoszeniu rekrutacyjnym – odrębnie na oba ze wskazanych powyżej celów. Zebrane dane osobowe będą przechowywane przez firmę Bryzek.pl przez okres miesiąca od momentu zakończenia procesu rekrutacji, o którym mowa w ogłoszeniu. A w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody na przetwarzanie danych do przyszłych celów rekrutacyjnych do momentu odwołania zgody. Każda osoba ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, oraz ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, przysługuje prawo do wycofania zgody.

  Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody, przysługuje także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, tj. do otrzymania od firmy Bryzek.pl danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie elektronicznym. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

  Każda osoba ma również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z firmą bryzek.pl lub z wyznaczonym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe wskazane powyżej). Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku braku podania wymaganych w ogłoszeniu danych osobowych oraz braku załączenia oświadczenia zgody na przetwarzanie danych, przesłana aplikacja nie zostanie uwzględniona w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez firmę.